×

แจกรางวัลนักแนะนำเพื่อน

ประกาศรายชื่อนักแนะนำเพื่อน ประจำเดือน มิถุนายน จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะ
นักแนะนำเพื่อน ประจำเดือน
ลำดับ
สมาชิก
ยอดแนะนำ
รางวัล
1 SAPd1e78580 1,814,297.00 ทองคำ 3 บาท
2 SAPc866cfa7 1,797,286.00 ทองคำ 2 บาท
3 SAP7287f062 1,794,029.00 ทองคำ 1 บาท
4 SAPf7aa3843 1,785,400.00 ทองคำ 50 สตางค์
5 SAP39487a49 1,784,064.00 ทองคำ 50 สตางค์
6 SAP4aebd062 1,784,001.00 ทองคำ 25 สตางค์
7 SAP28cf6c9c 1,778,193.00 ทองคำ 25 สตางค์
8 SAP78ec4abc 1,775,438.00 ทองคำ 25 สตางค์
9 SAPa4999339 1,774,025.00 ทองคำ 25 สตางค์
10 SAPcc5fec69 1,768,886.00 ทองคำ 25 สตางค์
11 SAP4c76f86a 1,765,000.00 เครดิต 3000
12 SAPef452738 1,764,121.00 เครดิต 3000
13 SAPe3f0f429 1,760,278.00 เครดิต 3000
14 SAPa8ec6284 1,759,770.00 เครดิต 3000
15 SAPe293889a 1,758,465.00 เครดิต 3000
16 SAPd08e6b95 1,758,392.00 เครดิต 3000
17 SAP085e15c8 1,751,131.00 เครดิต 3000
18 SAP9b86e8a2 1,750,100.00 เครดิต 3000
19 SAPf131b6c4 1,748,233.00 เครดิต 3000
20 SAP006015bd 1,746,566.00 เครดิต 3000
21 SAP2da47ece 1,744,936.00 เครดิต 2000
22 SAPb3b963c1 1,744,677.00 เครดิต 2000
23 SAPb590770f 1,739,406.00 เครดิต 2000
24 SAPf7de274d 1,739,230.00 เครดิต 2000
25 SAPacacc500 1,738,860.00 เครดิต 2000
26 SAP918d04f1 1,736,927.00 เครดิต 1000
27 SAPb0769335 1,736,171.00 เครดิต 1000
28 SAPafd9f460 1,735,885.00 เครดิต 1000
29 SAP1ca084d4 1,732,667.00 เครดิต 1000
30 SAP5d586cdf 1,727,438.00 เครดิต 1000
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อ