×

แจกรางวัลยอดได้รับเงินคืนสูงสุดประจำเดือน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินคืนเยอะสุด ประจำเดือน มกราคม จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะ
ผู้ที่ทำยอดเงินคืนเยอะสุด ประจำเดือน
ลำดับ
สมาชิก
ยอด
รางวัล
1 SAP7c7278cb 1,826,011.00 ทองคำ 3 บาท
2 SAP6d476ef4 1,823,846.00 ทองคำ 2 บาท
3 SAPfd7a2c5b 1,806,103.00 ทองคำ 1 บาท
4 SAPc0422b82 1,800,879.00 ทองคำ 50 สตางค์
5 SAP5384ad2a 1,797,572.00 ทองคำ 50 สตางค์
6 SAPa65be07d 1,796,631.00 ทองคำ 25 สตางค์
7 SAP3e9f2da6 1,796,503.00 ทองคำ 25 สตางค์
8 SAP5b21d113 1,796,412.00 ทองคำ 25 สตางค์
9 SAP85b04cd1 1,794,617.00 ทองคำ 25 สตางค์
10 SAP6e593320 1,785,740.00 ทองคำ 25 สตางค์
11 SAP704c3a34 1,783,913.00 เครดิต 3000
12 SAPa88028af 1,781,058.00 เครดิต 3000
13 SAP0b511514 1,780,851.00 เครดิต 3000
14 SAP3a7c128f 1,779,185.00 เครดิต 3000
15 SAPc1ddf3e5 1,778,180.00 เครดิต 3000
16 SAP4dd8f54e 1,777,745.00 เครดิต 3000
17 SAPd9b3a227 1,774,979.00 เครดิต 3000
18 SAP757ec145 1,771,722.00 เครดิต 3000
19 SAPfad7fcbe 1,771,288.00 เครดิต 3000
20 SAP202721b1 1,771,099.00 เครดิต 3000
21 SAP105d8c0f 1,770,885.00 เครดิต 2000
22 SAPd418da5e 1,770,288.00 เครดิต 2000
23 SAP15680a7c 1,767,807.00 เครดิต 2000
24 SAP4c7e789a 1,767,499.00 เครดิต 2000
25 SAP41a66f60 1,766,973.00 เครดิต 2000
26 SAP6965e1e8 1,763,431.00 เครดิต 2000
27 SAP4851e9cf 1,762,624.00 เครดิต 2000
28 SAP901c1589 1,762,147.00 เครดิต 2000
29 SAP77446218 1,759,591.00 เครดิต 2000
30 SAPd302317a 1,758,898.00 เครดิต 2000
31 SAP058b695a 1,754,758.00 เครดิต 2000
32 SAPe979d2b3 1,753,628.00 เครดิต 2000
33 SAP041e50aa 1,749,687.00 เครดิต 2000
34 SAPd603593c 1,749,106.00 เครดิต 2000
35 SAP37fe7db2 1,746,427.00 เครดิต 2000
36 SAPad47e521 1,745,892.00 เครดิต 2000
37 SAP85a590c4 1,745,549.00 เครดิต 2000
38 SAP3bfab01d 1,744,869.00 เครดิต 2000
39 SAP21bf5f84 1,744,611.00 เครดิต 2000
40 SAP5b304f32 1,744,601.00 เครดิต 2000
41 SAPc2d32462 1,744,574.00 เครดิต 2000
42 SAP78c3434f 1,742,551.00 เครดิต 2000
43 SAP88f5e2b4 1,742,090.00 เครดิต 2000
44 SAPbff76a71 1,740,396.00 เครดิต 2000
45 SAP01fc4852 1,740,066.00 เครดิต 2000
46 SAP3bdf7719 1,737,511.00 เครดิต 2000
47 SAP4770c885 1,737,427.00 เครดิต 2000
48 SAPf8832788 1,736,763.00 เครดิต 2000
49 SAP4f48017c 1,733,956.00 เครดิต 2000
50 SAPd701c0cd 1,733,379.00 เครดิต 2000
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อ